Bánh Snack Bắp Karamucho Vị Tôm Cay Đậm Đà 70G

Mô tả:

Snack bắp Karamucho vị tôm cay đặc biệt.
Gồm nhiều loại gia vị và ớt cay.
Là sự tổng hòa tuyệt vời giữa vị nóng, cay, chua và ngọt.

Thông tin thêm
10.000 ₫
Bánh Snack Bắp Karamucho Vị Tôm Cay Đậm Đà 70G
Hoặc
Ghim vị trí của bạn
BẠN ĐÃ ĐỦ TUỔI UỐNG BIA HỢP PHÁP?
Để truy cập vào website, bạn phải nằm trong độ tuổi được phép uống bia (18 tuổi)