Trong combo này

  • Heineken silver 6 lon
    1x Heineken Silver Lốc 6 Lon Cao
  • Strongbow táo
    1x Strongbow Gold 4 Lon Cao - Lạnh
  • Pepsi lốc 6
    1x Pepsi Lốc 6 Lon Cao

Sunday BBQ

228.200 ₫
Mô tả:

Hãy làm cho ngày chủ nhật của bạn thêm sôi động với tiệc BBQ tại nhà.

Thông tin thêm

Hãy làm cho ngày chủ nhật của bạn thêm sôi động với tiệc BBQ tại nhà. Nhấc máy và “rủ rê” bạn bè ngay, Drinkies sẽ mang thức uống tới cho bạn trong 60 phút.

Sunday BBQ

Hãy làm cho ngày chủ nhật của bạn thêm sôi động với tiệc BBQ tại nhà. Nhấc máy và “rủ rê” bạn bè ngay, Drinkies sẽ mang thức uống tới cho bạn trong 60 phút.

Hoặc
Ghim vị trí của bạn
BẠN ĐÃ ĐỦ TUỔI UỐNG BIA HỢP PHÁP?
Để truy cập vào website, bạn phải nằm trong độ tuổi được phép uống bia (18 tuổi)