Chào mừng đến với Drinkies Việt Nam
Vui lòng xác nhận độ tuổi và địa điểm của bạn để tiếp tục mua hàng

 

CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT DRINKIES

 

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH ĐIỂM THƯỞNG DRINKIES

BẠN PHẢI ĐỌC NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DƯỚI ĐÂY TRƯỚC KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ĐIỂM THƯỞNG DRINKIES Ở TRANG WEB NÀY. VIỆC SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH ĐIỂM THƯỞNG DRINKIES Ở TRANG WEB NÀY XÁC NHẬN VIỆC CHẤP THUẬN VÀ TUÂN THỦ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN DƯỚI ĐÂY.

Trang Web www.drinkies.vn (“Trang Web”) và chương trình Điểm thưởng Drinkies (“Chương trình Điểm thưởng") do Drinkies (“chúng tôi”) quản lý. Drinkies có quyền dừng Chương trình Điểm Thưởng vào bất kỳ lúc nào mà không cần phải thông báo trước.

Bằng cách truy cập và/hoặc sử dụng Trang Web, bạn thừa nhận rằng đã đọc, hiểu và đồng ý các Điều Khoản Sử Dụng được quy định dưới đây và các điều khoản và điều kiện khác liên quan đến Trang Web, bao gồm nhưng không giới hạn ở trang Điều Khoản Sử Dụng chung, điều khoản bảo mật và các câu hỏi thường gặp, tất cả cấu thành Điều Khoản Sử Dụng của chương trình Điểm Thưởng (“Điều Khoản Chương Trình Điểm Thưởng”) này. Bạn phải đủ mười tám (18) tuổi trở lên và có tài khoản Drinkies hợp lệ để được tham gia chương trình Điểm Thưởng.

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể thay đổi, sửa đổi, bổ sung và loại bỏ một phần hoặc toàn bộ các Điều Khoản Chương Trình Điểm Thưởng này, bao gồm luật lệ, quy định, quyền lợi, điều kiện tham gia, những phần này có thể có hoặc không ảnh hưởng đến giá trị của Điểm thưởng Drinkies (như được định nghĩa bên dưới), vào bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Bạn cần phải đọc những Điều Khoản Chương Trình Điểm Thưởng này thường xuyên. Bằng việc tiếp tục sử dụng Trang Web này và tham gia chương trình Tích Điểm sau khi đã có những thay đổi như vậy đối với các Điều Khoản Chương Trình Điểm Thưởng, người truy cập, người dùng hoặc Người Dùng Đã Đăng Ký (“bạn” hay “Người Dùng”) xác nhận đã đồng ý và chấp thuận với những thay đổi đó. Nếu bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào khác của chúng tôi, việc sử dụng của bạn dựa trên sự chấp thuận và tuân thủ các điều khoản và điều kiện được áp dụng đối với các dịch vụ đó.

 THAM GIA, THÀNH VIÊN VÀ TÀI KHOẢN

Chương Trình Điểm Thưởng chỉ dành cho người dùng đã đăng nhập của Drinkies, bạn phải có tài khoản (“Tài khoản Drinkies") và đã đăng nhập vào Trang Web của chúng tôi từ thời điểm sử dụng tài khoản để tìm sản phẩm bia, nước táo lên men, nước ngọt và snack cho đến khi hoàn thành thanh toán cần thiết. Bạn phải có tài khoản Drinkies đang hoạt động để được tích điểm thưởng (“Điểm thưởng Drinkies").

 

Điểm thưởng Drinkies chỉ được tích cho:

  • Các mua hàng được thực hiện trên Trang Web của chúng tôi khi đã đăng nhập vào tài khoản Drinkies;
  • Người dùng đã đăng nhập vào thời điểm thực hiện đặt chỗ và thanh toán.

 

Điểm thưởng Drinkies có trong tài khoản Drinkies không thể chuyển nhượng hoặc hợp nhất với các hồ sơ người dùng hoặc tài khoản Drinkies khác.

 

Drinkies có quyền theo dõi tài khoản Drinkies của bạn. Nếu chúng tôi phát hiện bất cứ hành vi gian lận, dấu hiệu lạm dụng hoặc các hoạt động đáng ngờ khác trong tài khoản Drinkies của bạn, chúng tôi có quyền huỷ bỏ hoặc đình chỉ tài khoản Drinkies của bạn mà không cần thông báo trước hoặc cần sự đồng ý từ bạn.

 

  1. ĐIỂM THƯỞNG DRINKIES

1.1       Điểm thưởng Drinkies chỉ dành cho bạn khi sử dụng tài khoản Drinkies của bạn. Bạn không được chỉ định, bán, chuyển nhượng, cầm cố, và/hoặc gây khó khăn cho Điểm thưởng Drinkies của bạn với bất cứ lý do nào.

1.2       Drinkies có thể tăng, giảm, thay đổi, và/hoặc huỷ số điểm thưởng Drinkies trong tài khoản Drinkies mà không cần thông báo trước hoặc có sự đồng ý từ bạn.

1.3       Điểm thưởng Drinkies sẽ được tích, kích hoạt và ghi có trong tài khoản Drinkies của bạn sau khi đơn hàng của bạn đã hoàn thành, nghĩa là sau khi bạn đã nhận được bia, nước táo lên men, nước ngọt hoặc snack từ Drinkies.

1.4       Bạn chỉ có thể quy đổi Điểm thưởng đã được kích hoạt. Điểm thưởng Drinkies không được kích hoạt hoặc vẫn còn đang chờ không thể dùng để quy đổi.

1.5       Thay đổi hoặc huỷ đơn hàng đã đặt có thể dẫn đến sự chênh lệch giữa số điểm thưởng Drinkies đang chờ dự kiến và số điểm khả dụng thực tế được ghi có vào tài khoản Drinkies của bạn.

1.6       Điểm thưởng Drinkies không có giá trị tiền mặt và không thể quy đổi thành tiền mặt hoặc đổi sang các đơn vị tiền tệ khác từ Drinkies.

1.7       Điểm thưởng Drinkies có hiệu lực trong vòng 3 (ba) tháng từ ngày được kích hoạt trong tài khoản.

1.8       Nếu bạn cho rằng mình chưa nhận được số điểm đúng từ việc mua hàng trên trang web Drinkies, bạn phải liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng trong vòng 10 (mười) ngày từ ngày hoàn thành đơn hàng. Chúng tôi giữ quyền quyết định cuối cùng về việc có điều chỉnh số điểm của bạn hay không.

 

  1. QUY ĐỔI ĐIỂM

2.1       Bạn có thể quy đổi điểm thưởng Drinkies khi mua bia, nước táo lên men, nước ngọt và snack trên Trang Web www.drinkies.vn của chúng tôi.

2.2       Cách quy đổi điểm: Với mỗi 100.000VND bạn mua trên Drinkies, bạn được nhận 1 điểm Drinkies, và bạn có thể quy đổi 1 điểm Drinkies đó thành 2.000VND trong lượt mua kế tiếp. Để có thể quy đổi điểm, tài khoản bạn cần có ít nhất 10 điểm Drinkies tại thời điểm quy đổi.

2.3       Bảng đổi điểm Drinkies:

 

Số tiền bạn trả trên Drinkies

Số điểm Drinkies tương ứng

Giá trị điểm có thể quy đổi

100.000VND – 199.999VND

1

2,000

200.000VND – 299.999VND

2

4,000

300.000VND – 399.999VND

3

6,000

400.000VND – 499.999VND

4

8,000

500.000VND – 599.999VND

5

10,000

 

2.4       Bạn có thể chọn số điểm Drinkies mà bạn muốn quy đổi để quy đổi. Sau khi sử dụng một số điểm Drinkies point nhất định, số điểm Drinkies point bạn có sẽ được trừ tương ứng.

2.5       Điểm Drinkies chỉ được tích trên sản phẩm bạn mua chứ không tích trên số tiền giao hàng. Ví dụ, giá trị đơn hàng của bạn là 300.000VND gồm 280.000VND tiền sản phẩm và 20.000VND tiền giao hàng thì bạn chỉ nhận được 2 Drinkies points. Khi Drinkies points được đổi thì bạn sẽ không được nhận giao hàng miễn phí nữa.

2.6       Điểm Drinkies không có giá trị về tiền mặt và không thể đổi sang các phiếu giảm giá.

2.7       Điểm Drinkies không được chuyển nhượng tới các tài khoản khác. Trong trường hợp chúng tôi phát hiện gian lận, chúng tôi sẽ trừ hết điểm Drinkies của bạn.

2.8       Chúng tôi giữ quyền thay đổi tỷ lệ quy đổi hoặc giá trị quy đổi điểm thưởng Drinkies của bạn mọi thời điểm mà không cần phải thông báo trước hoặc cần sự đồng thuận từ bạn.

 

  1. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN KHÁC

3.1       Tài khoản Drinkies và Điểm thưởng Drinkies tuân theo Điều Khoản Sử Dụng chung của Trang Web của chúng tôi và Điều Khoản Sử Dụng của Chương Trình Điểm Thưởng này.Những điều khoản trên Điều khoản Sử dụng chung của Trang Web của chúng tôi có hiệu lực với cả Chương trình Sử dụng điểm Drinkies.

3.2       Nếu chúng tôi phát hiện bất cứ sự gian lận hoặc hoạt động khả nghi nào trong tài khoản Drinkies của bạn, chúng tôi có quyền tạm ngừng hoặc đình chỉ tài khoản Drinkies của bạn. Việc tạm ngừng hoạt đình chỉ tài khoản này sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn, việc tịch thu tất cả các phần thưởng bạn đã quy đổi với điểm thưởng Drinkies.

3.3       Nếu chúng tôi phát hiện bạn đã sử dụng tài khoản Drinkies và/hoặc điểm thưởng Drinkies một cách gian lận hoặc gây hại, bạn sẽ bị cấm tham gia những chương trình Drinkies có thể tổ chức, quản trị và/hoặc thực hiện trong tương lai.

3.4       Chúng tôi giữ quyền thực hiện bất cứ hành động pháp lý nào chống lại bạn nếu phát hiện ra bạn đã sử dụng tài khoản Drinkies và/hoặc điểm thưởng Drinkies một gian lận hoặc gây hại hoặc sử dụng để giả mạo hoặc một phần của giả mạo hoặc sử dụng thông tin sai sự thật. Bạn cũng sẽ phải chịu trách nhiệm về những mất mát về tài chính cho Drinkies, bao gồm các chi phí về pháp lý.

3.5       Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều Khoản Sử Dụng của chương trình Điểm Thưởng này được phát hiện là không hợp lệ hoặc không thể thi hành bởi tòa án có thẩm quyền, điều khoản đó sẽ bị tách rời khỏi những Điều khoản và Điều kiện còn lại. Nếu không, toàn bộ điều khoản sẽ vẫn có hiệu lực.

3.6       Những điều khoản sử dụng của chương trình Điểm Thưởng này được điều chỉnh bởi luật pháp của Việt Nam và sẽ tuân theo các biện pháp xử lý tranh chấp đã nêu trong trang Điều Khoản Sử Dụng chung của chúng tôi.